Uitnodiging Hot & Happening Dordrecht

Pijn is nog altijd een veelvoorkomend symptoom bij patiënten met kanker. Dit blijkt uit een systematische review over de prevalentie van pijn in de afgelopen tien jaar. Zo rapporteerden 39% van de genezen patiënten, 55% van de patiënten tijdens anti-tumor therapie en 66% van de patiënten in de palliatieve of terminale fase pijn. (Richtlijn pijn bij kanker 2015). Deze vorm van pijn blijkt in de praktijk niet eenvoudig te behandelen. (1)

Grünenthal B.V. organiseert op 28 november 2019 een Hot & Happening bijeenkomst. Het thema is 'Neuropathische pijn bij kanker'.

Tijdens deze bijeenkomst geeft mevrouw Corien Eeltink, verpleegkundig specialist oncologie in het VUmc Amsterdam een presentatie over neuropathieën vanuit het perspectief van de patiënt. Daarna deelt Dr. Michel Wagemans, pijnspecialist/anesthesioloog in het Reinier de Graaf Gasthuis Delft zijn kennis en ervaring over de behandeling van pijn bij patiënten met en na kanker.

Hot & Happening biedt de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en te discussiëren over de zorg voor patiënten met kanker en de behandeling van pijn.

                
     Datum        Donderdagavond 28 november 2019    
               
     Locatie   Hotel Van der Valk Dordrecht
Laan van Europa 1600
3517 DB Dordrecht
naar de website van Van der Valk Dordrecht
   
              
     Starttijd       18:00 uur inloop met maalijd    
              
     Sprekers   De heer dr. M.F.M. Wagemans, Anesthesioloog/Pijnspecialist Reinier de Graaf Gasthuis Delft        
         Mevr. C.M. Eeltink, Oncologie Verpleegkundige in het VUmc Amsterdam  
              
     Programma  

18:00 - 18:30 uur   Ontvangst met lichte maaltijd

18:30 - 19:15 uur   Corien Eeltink - Kanker en neurpathieën

19:15 - 19:30 uur   Pauze

19:30 - 20:30 uur   Dr. Michel Wagemans - Behandeling van pijn bij kanker

                                 en chemo-geïndiceerde neuropathische pijn

20:30 - 21.00 uur   Casuïstiek

21.00 uur                Conclusie en afsluiting

   
         

 1.Van den Beuken-van Everdingen M.H. et al. J Pain Symptom Management; 2016, 51(6):1070-1090

Interesse in een volgende Hot en Happening

Er zijn momenteel meer aanmeldingen voor deze Hot en Happening dan we aankunnen. Meldt u aan voor onze interesse-lijst, dan krijgt u als eerste toegang tot een volgende Hot & Happening bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Grünenthal account manager of bellen naar 030-6046370.

Ja, ik wil mij aanmelden

 

M-NA-NL-08-19-003