Behandeling van gemengde pijn - artikel

Bij chronische pijn is er soms sprake van een gemengd pijnbeeld bestaande uit zowel nociceptieve als neuropathische pijncomponenten.1 Hoewel er ruime keuze is in medicamenteuze behandeling, lukt het niet om alle patiënten voldoende pijnverlichting te geven.

Middelen met meerdere werkingsmechanismen kunnen perspectief bieden bij gemengde pijn. Tapentadol is bijvoorbeeld een atypische opioïde dat door het duale werkingsmechanisme (noradrenaline heropname en mu-agonistische werking 2,3 inmiddels veelvuldig wordt toegepast bij gemengde pijnbeelden.

Anesthesioloog en pijnspecialist Michel Wagemans, werkzaam in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, praat u bij in de uitgave Spreekuur Pijn: Maak kennis met Tapentadol in 10 vragen.

Lees het artikel

 

1. Baron, R. et al. Neuropathic low back pain in clinical practice. Eur J Pain; 2016, 20:861-73.

2. SMPC Palexia Retard februari 2020.

3. Tzschentke TM, et al. Tapentadol hydrochloride: a next-generation, centrally acting analgesic with two mechanisms of action in a single molecule. Drugs Today 2009; 4(5):483-96.

 

 

M-PX-NL-08-20-0001